Artikel om kunstmuseernes mobile apps

Share Button

Min artikel om kunstmuseernes mobile apps udkom i tidsskriftet “Danske Museer, 2013. Ud over den systematiske oversigt fremhæver og gennemgår den flere enkelte apps bl.a. ARKENs ‘INDIA: GAME NOW’, Historisk Atlas’ app og Skovgaard Museets app. Tidsskriftet kan bestilles her (årg. 26, nr. 1, feb. 2013) ved redaktionen for Dankse Museer   Screendumps af de […]