Transmediering og broderi

Share Button

Transmediering eller remediering bruges om flytning af stof fra et medie til et andet. F.eks. når en en papirroman eller et skakspil bliver digitalt. Det bruges også internt  mellem digitale platforme, når man kan spille f.eks. Super Mario på alt lige fra gameboy over pc til PS3.

Men sker der da en ændring med stoffet, når det flyttes? I nogle tilfælde ikke nævneværdigt, især ikke hvis platformene har en stor lighed. I nogle tilfælde gør der dog i væsentlig grad, og det kan da være meget tilsigtet. Det er f.eks. tilfældet med spillet McGee’s Alice. Men hov! Er der her egentlig tale om transmediering? Er det ikke snarere intertekstualitet eller parafrasen, der råder her. Min pointe er at transmediering, er et dobbeltsidet begreb, der på den ene side (set fra en ludologs view) handler om at flytte spilkode og -regler fra et medie til et andet, for på den måde at få fuldstændig det samme. På den anden side handler det også om at overflytte historier (set fra den narrative side), og da kan flytningen give nyt perspektiv og indhold på historien.

Bragt med tilladelse fra kunstneren

Her er et eksempel fra den ikke-digitale verden på samme fænomen. Fotografen Inge Jacobsen broderer reklamer for Georg Jensen. Dvs. hvad der forventeligt ville have været en fotografisk plakat, med en let påklædt kvinde iført lækre smykker i et miljø omgivet af sølvtøj, er nu sirligt og nøjagtigt gennembroderet. Den samme historie/det samme budskab? Overhovedet ikke. Nu tilføjer transmedieringen merbetydning til produktet og kommenterer samtidig på “moder”-mediet – posteren. Nu lægges broderiets betydninger oveni betydningen (grundigt og originalt håndarbejde, unika, fortællingen om flere brodøsers bidrag til værket osv). Samtidig bliver den traditionelle fotografiske reklameposter underlig tom at tænke på – masseproduceret og uoriginal, som den jo er.