Artikel om kunstmuseernes mobile apps

Share Button

Min artikel om kunstmuseernes mobile apps udkom i tidsskriftet “Danske Museer, 2013. Ud over den systematiske oversigt fremhæver og gennemgår den flere enkelte apps bl.a. ARKENs ‘INDIA: GAME NOW’, Historisk Atlas’ app og Skovgaard Museets app. Tidsskriftet kan bestilles her (årg. 26, nr. 1, feb. 2013) ved redaktionen for Dankse Museer   Screendumps af de […]

Kunstmuseernes mobile apps, 2011-12 – skitse

Share Button

Her er min foreløbige oversigt over kunstmuseernes mobile apps 2011-12. Jeg vil rigtigt gerne gøres opmærksom på eventuelle fejl og mangler. Skriv til mig f.eks. her: hk(snabela)tsnuk.dk